cs

VÝKLAD SNŮ A VIZÍ


Řeči snů se věnuji 15 let / včetně dvouletého cyklu seminářů Výklad snů - Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D./ . Je to umění a veliký přínos i pro mne samou. Řeč mých snů mi mnohé osvětluje, ukazuje nové možnosti, dává pochopení tomu co v bdělém stavu ještě nedokážu uvidět a rozpoznat, předkládá vize.

Sny jsou o našich možnostech a mohou nás vést. Jsou přesné, ukazují skutečnosti tak jak jsou a můžeme se z nich hodně dozvědět, ale musíme v nich tu pravdu umět najít. Je možné se ve snech vyznat a naučit se jim rozumět.

Sny k nám promlouvají, protože mají svůj význam a těmto významům se snažíme porozumět.


Výklad snů vedu z pozic daseinsanalýzy a intuice. Východiskem je snová situace nezkreslená dodatečnými vstupy a tendenčními výkladovými schématy. Výklad je živý, prostý, jasný a srozumitelný. Sen je jako film. I on má svůj děj, postavy, události. Také, podobně jako ve filmu, v něm "hraje" nejenom hlavní hrdina, ale i ostatní "herci", každá věc i událost děje. Daseinsanalytický výklad vede k porozumění smyslu snu rovnou. Snové obrazy, tzv. symboly, nejsou vykládány skrze předem dané výkladové struktury, ani nejsou považovány za ustálené významové soustavy, ale jsou považovány za metafory, alegorie či bezprostřední zobrazení života, jejichž smysl se vždy jedinečně, nově a teprve během výkladu ukazuje. Intuice může dát výkladu určitý přesah.


Snový život je aktuální, předkládá témata, která jsou pro nás významná, vede nás, protože my jsme v něm hlavními aktéry, snová zkušenost nás stále oslovuje. Když rozumíme snům, můžeme porozumět i sobě a našim životním okolnostem.

Situační sny - aktuálně tematické - bezprostřední vyjádření a zobrazeni toho, co je " zde a nyní ", jsou zřetelně zakotvené v současnosti - opakují a ozřejmují smysl každodennosti, zpravidla se vážou ke každodennosti a svým významem nepřekračují životní horizont současnosti.

Centrální sny - mohou se vyznačovat velkým časovým rozpětím  a postihovat vzdálené významové souvislosti

traumatické sny -   /raná, vztahová nebo vývojová traumata, nemoc atd./

bilanční sny / sny mapující určitý životní úsek, dlouhodobý nebo významný vztah, zisky a ztráty.../

přechodové sny / životní přechody z jedné životní fáze do druhé - z dětství do adolescence, ze svobodného stavu do manželství.../

duchovní a transcendentální sny - / vhledy a náhledy v duchovních oblastech, prozření, inspirace /

prognostické sny - / obsahují předjímání možností /

Základní " osudové " sny / rozhodující volby a skutky, osudové směřování životní pouti /. Takovéto sny se objevují jednou za čas, ale mohou mít pro sebepoznání nebo životní orientaci rozhodující význam. Jsou jako by byly vepsány a určeny "vyššími silami" božskými či osudovými.

Vize neboli vyšší sny - poselsví pro nás od našeho vyššího Já a Duše.


Výklad může být součástí Celostní terapie a poradenství nebo pouze jako Výklad konkrétního snu nebo vize, s Monikou Doreán v centru Prahy / cca 10 min. pěšky od Pražského hradu.


Napište mi pro více informací nebo objednání se