cs

                                                                      .                                                             
                 Tančím tanec Bytí. Vyvážený tanec mezi Duchem a hmotou, mezi formou a prostorem.

"Tanec" s hmotou je stále provázený  více či méně  pocitem nedostatečtosti, ať děláš co děláš neb je ochuzen o nekonečný rozměr Ducha. "Tanec" Ducha s popíráním hmoty je totéž.

Tanči s hmotou i s Duchem, tanči mezi nimi, v harmonii v souladu s obojím a užívej si Tanec Bytí...

Tanec Bytí ti přinese stále trvající tichou radost namísto krátkodobého potěšení...

V Tanci Bytí pociťuješ nadšení místo chtění...

V Tanci Bytí vidíš a vnímáš Krásu...

Tanči Tanec Bytí za všech životních okolností, ale buď si jich stále vědom...
...můžeš tak naplnit svoje touhy, bez toho aby se tě dotkly...

...můžeš tak k sobě nechávat přicházet všechno, co život přináší, víš, že co má zůstat zůstane, co ne, tak či tak odejde...

Tanec Bytí je čistá Přítomnost.

V Tanci Bytí vidíš jasně věci takové jaké jsou. Nic nepopíráš, na ničem nelpíš.

V Tanci Bytí máš svůj jasný názor a nemáš potřebu ho obhajovat.

V Tanci Bytí mizí potřeba něco dokazovat...

V Tanci Bytí se ničeho nedržíš a nic neodmítáš.

Tanec Bytí je Přítomný okamžik...

...tak neulpívej na míjejících okolnostech a odcházejících událostech, to co ti měly dát ti už daly.

Nedrž se minulosti, minulých okolností, vezmi si jen samotnou čistou zkušenost.

Tanec Bytí je usilování bez úsilí...

Tanec Bytí je Svoboda, ne hovory o svobodě.

Tanec Bytí můžeš začít tančit teď hned.

nic neodkládej.

Už na nic nečekej.

Nic už nehledej, jen tanči Tanec Bytí, i když to možná ještě nevíš, tak či tak vše už máš..Zkus to.


Doreán/Tanec Bytí


                                                                                                      .