cs

FOTO TERAPIE


Fotoesence Duše

FOCENÍ JAKO LÉČIVÝ PROCES

Fotografie jako prostředek uměleckého sebe-vyjádření


Šance uvidět se novým způsobem a z jiného úhlu pohledu skrze proces Fotoesence Duše. Jde o hluboký zážitek napojení se na svoji duši a fotografie, které z tohoto vznikají odráží a ukazují tuto skutečnost. Je to o plynutí přítomným okamžikem, jehož cílem je léčivý, otevírací láskyplný proces spojení se sebou samým pod laskavým a přijímajícím vedením.

Pravý význam fotografie spočívá nejvíce v detailech, které odráží nitro naší mysli i srdce více, než jeho vizuální podoba.snímek. Snímek který vyfotíme, je určitým typem našeho portrétu, jakýmsi zrcadlem s pamětí, je stopou, jak emocionální, tak fyzickou, to co je pro fotografa obvykle konečným bodem - vyfocená fotografie, je pro fototerapeutický účel pouhým začátkem...


Monika Doreán

2 hodiny fotografování v exteriéru, kolekce nejlepších fotografií v elektronické podobě pro vás a 2 hodiny následné konzultace


Kontaktujte mě pro bližší informace a domluvení si termínu individuální foto terapie.


Poradenství a terapie

Fototerapie 

jako komunikace a řešení konkrétních problémů


Nahlédnutí do světa soukromých a rodinných fotografií


Techniky fototerapie využívají rodinné a soukromé fotografie, které jsou nositeli vzpomínek, pocitů a dalších informací, které se nám při pohledu na ně vybavují. Slouží zároveň i jako prostředek terapeutické komunikace

I pouhé reakce na fotografie a momentky vytvořené cizími lidmi poskytují ohromující klíč k našemu vlastnímu vnitřnímu životu a jeho tajemství.

Většina lidí uchovává, skladuje a vystavuje fotografie bez hlubšího zamyšlení proč a z jakého důvodu. Fotografie však zaznamenávají důležité denní momenty, které máme spojené s nejrůznějšími asociacemi a vzpomínkami. Proto jsou soukromé snímky přirozeným pojítkem pro prozkoumání, komunikaci a přiblížení se k pocitům a vzpomínkám, včetně těch hluboko ukrytých a zapomenutých. Fotografie hrají roli pohledu do nitra samotného, tvoří jakési hmotné symboly našeho sebe-utváření a tyto metaforicky přenosné objekty pak nabízejí tichý pohled dovnitř, který nemohou nahradit pouhá slova.

Můžeme objevit emocionální podstatu svých snímků, jako nadstavbu té vizuální. Taková informace je skryta ve všech fotografiích a když se na ni zaměříte během terapeutického rozhovoru, objevíte zcela zřejmé a méně cenzurované spojitosti. Fotografie nejsou jen pasivně posuzovány a hodnoceny, ale i aktivně vytvářeny, můžeme s nimi pózovat, naslouchat jim, mluvit o nich, znovu je rekonstruovat, vytvářet nové souvislosti, dávat je do jiného kontextu, znovu si vybavovat vzpomínky nebo asociace.

Stejně jako arteterapie s využitím výtvarných prostředků pomáhá  fototerapie získat lepší obraz vašeho  života a stávajících okolností v něm daleko lépe než by popsalo tisíce slov...

Monika DoreánKontaktujte mě pro bližší informace a domluvení si termínu individuální foto terapie.