cs

Spontánní retreat Srdce

Co je pro mne ponížení a co povýšení, nic mne nemůže ponížit ani povýšit.

Co jsou pro mne plusy a co mínusy. Nic ke mně nemůže být přidáno ani odebráno.

Jsem stálá věčná Dokonalost.


Co je pro mne dobro a co zlo,

co je pro mne osvobození a co utrpení,

jsem neměnná věčná Dokonalost.


Co je pro mne nadřazenost a co podřazenost,

co je pro mne štěstí a co neštěstí,

jsem neměnná věčná Dokonalost.


Co je pro mne zisk a co ztráta,

co je pro mne období sucha a co období hojnosti,

jsem stále věčná neměnná Dokonalost.

Co je pro mne odcházení a co přicházení,

co je pro mne čas, mládí, stáří a co zrození a smrt,

jsem věčně neměnná bezčasová Dokonalost.

Co je pro mne příliv a co odliv,

co je pro mne lhostejnost a co zájem,

jsem stále věčná Dokonalost.

Ján Master