cs.

Svobodu jsem nezískala, ke svobodě jsem dozrála....dozrála jsem k Živé Svobodě.

Až když jsem vyčerpala všechny možnosti ji získat zvenčí, obrátila jsem se přímo k ní k sobě...

 Živá svoboda není boj o něco, pro něco, za někoho. Není to o dosažení něčeho, někoho. Něco nebo někdo ti dá nebo poskytne pouze iluzorní svobodu, pomíjivou, která s tím něčím, někým zase odchází. A ty zase hledáš další objekt, stav, vztah, zážitek, který ti tuto zdánlivou iluzi svobody poskytne a pak se snažíš si ho udržet. A tak pořád dokola...

Živá svoboda přichází s pokorou, vděčností, totální upřímnost k sobě. Ještě ji chceš nebo ti raději stačí pouhá iluze svobody, tak jak je předkládána jakýmkoli systémem a přesvědčením.

 "Ašrámem" se pro mne stal každodenní život a nejlepšími guru moje životní lekce.

Moje cesta realizace je přímá aplikace všeho "duchovního" do každodennosti. Praxe, praxe, praxe...

Když už víš, máš jasno rozplyne se iluzorní zeď mezi tebou a opravdovou svobodou, živou svobodou. Iluzorní zeď je tvoje mylné přesvědčení o sobě a očekávání z toho plynoucí, tvoje vlastní utrpení.

Když už víš, svět je hrou, kterou si můžeš užívat.

Když už víš, jsi svobodný, vždycky jsi byl, je to tvá nejnitěrnější přirozenost.

Když už víš, je tvoje mysl tichá, tento klid ti dává Živou Svobodu.

Když už víš, žiješ Tím, jsi Tím jsi Živou Svobodou...

Doreán/Živá Svoboda

.