cs

 ART FOR THERAPY

Léčba a harmonizace výtvarným uměním


                              Poznej Sám Sebe

                            ... najdeš štěstí, které hledáš...


Individuální arteterapeutický kurz s Monikou Doreán pro rok 2024


Cesta poznání, kde půjdeme zpět k našemu esenciálnímu Já, abychom objevili mír, klid, štěstí a tichou radost, která je naší pravou přirozeností.

Výsledkem poznání naší esenciální podstaty je Život z vlastní síly - Klidná mysl - Spontánnost - Lehkost a krása Bytí - Trvalý vnitřní klid, přístupný v běhu všech životních okolností - Život v Harmonii se sebou, s ostatními i s tím co Život každodenně přináší.

                                   

***

                      Léčba uměním - způsob sebepoznávání


Výtvarná činnost může být tím nejlepším způsobem jak vyjádřit problém, strach, emoci, bolest v případě, že jej neumíme nebo nedokážeme popsat slovy. Je to léčebný postup, kterému umění a výtvarné aktivity slouží jako terapeutický prostředek k poznání sebe sama. Umožňuje vlastní sebereflexi - uvědomění a reflektuje vlastní psychický i emoční stav.

Při výtvarném tvoření se samovolně objevují vědomé i nevědomé tendence a tím se mohou odkrývat skryté a dlouho potlačované problémy, které člověk nedokáže pojmenovat. S pomocí arteterapie je dokáže odhalit, podívat se na ně, vyrovnat se s nimi a řešit je.

Arteterapie - vyjádření pocitů, myšlenek, vzpomínek, situací, které jsou pro klienta obtížné, pomocí kreativní činnosti.

Podstatný je tvořivý projev a vlastní proces tvorby. Výtvarný projev jedince může být tedy na jakékoliv úrovni.

Díky výtvarné činnosti umožňuje arteterapie člověku poznat sám sebe, vyjádřit své pocity a emoce, uvědomit si podstatu svých problémů a získat zcela nový úhel pohledu a tím i zcela nové řešení ve všech oblastech svého života. Arteterapie může pomoci jak lidem s vážnějšími psychickými problémi, tak i těm, kteří touží po harmonii ve svém životě a získání psychické rovnováhy.

Během výtvarného tvoření dochází k uvolňování emocí a tím i odeznění tělesného napětí jako je třeba ztuhlost krčních a zádových svalů, které způsobují i bolesti hlavy. Může tedy sloužit při léčbě psychosomatických nemocí, jejiž příčinou je napětí v těle v důsledku stresu. Tělo tak nabývá přirozenou rovnováhu a harmonii.

Máme v sobě pocity a emoce, které nás ovlivňují v našem každodenním jednání a konání. Arteterapie je pomáhá odhalit a vnitřní prožívání změnit. Může tak pomoci překonávat strach a úzkost a pomoci se vyrovnávat se životními změnami a okolnostmi.

Arteterapie pomáhá řešit partnerské vztahy i konflikty v mezilidských vztazích.

                        

  ***

     Art for Therapy - Umělecká terapie

               Zahrnuje a pracuje s impesí i expresí především s ohledem na komlexnost celého procesu


Receptivní arteterapie - umění působí na klienta, který není do procesu aktivně přímo zapojen / umělecká fotografie, obraz / a dochází k impresi - dojmu, vjemu. Umělecké dílo může v jedinci vyvolat řadu myšlenek, pocitů, vzpomínek a dalších asosiací, se kterými se v arteterapeutickém procesu dále pracuje.

Produktivní arteterapie - klient je do uměleckého procesu přímo zapojen / malba, kresba, koláže /, sám se výtvarně projevuje a dochází k expresi - vyjádření. Proces tvoření umožňuje neverbální přístup k myšlenkám, zážitkům atd. a poskytuje tak nový úhel pohledu na dění v životě a životní situace a okolnosti a s tím spojené hlubší sebepoznání.



Poznej Sám Sebe

Individuální arteterapeutický kurz s Monikou Doreán v centru Prahy / cca 10min. pěšky od Pražského hradu.


Kontaktujte mě pro bližší informace a domluvení si termínu individuálního kurzu


Art for Therapy

Fotoesence Duše

                                                                   Focení jako léčivý proces



***

 Art for Therapy

Vnitřní i vnější harmonizace

Harmonizace sebe sama i svého vnějšího prostoru