cs


.

Jediná skutečná vlastní síla, vlastní odvaha, vlastní autorita a sebe vědomí vychází z pochopení, zkušenosti, prožitku a žití Podstaty.  Podstaty sebe sama, Vědomí. To je jediná opravdová Svoboda...  V rovnováze a sjednocení hmoty, mysli a Ducha. V harmonii těla, Ducha a tiché mysli.

                                                                                                                                 Monika Doreán, potvrzeno vlastní zkušeností...:-)

ŽIVOT nemá žádný "důvod", PROSTĚ JE, to je celý jeho důvod. Vše "jenom " JE, cokoliv. Lidé, zvířata, rostliny, věci, pocity, emoce nemají žádný jiný důvod, než PROSTĚ BÝT...Bez důvodu, bez příčiny, bez větší či menší důležitosti tamtoho či onoho.Nikdo a nic není méně či více .Vše jenom JE..Já může jenom žasnout nad Já. Není nic více či méně důležité. Vše jenom JE. Nic není" lepší nebo horší". Vše jenom JE. Není nic za co bych se "já" měla stydět. Není žádné "já". Je jenom TO co JE, VĚDOMÍ...

                                                                                                                         JÁ JSEM...:-)

Prostým uvědomováním si toho, kdo z Podstaty jsi, ztrácí vliv všechna omezující přesvědčení o sobě. Přesvědčení osoby o Sobě...Chováš se, cítíš se a jednáš spontánně a přirozeně...

Přestala jsem "lpět na utrpení". I ta "poslední část mne se musela přesvědčit, že už nemusí trpět. Stejné situace vyvolávající stejné emoce strach, bezmoc atd.,se dají procházet bez utrpení a dovolují brát věci tak jak jsou...a tak je nechat odejít. To čeho se chceš nejvíce zbavit, bojem nebo ustupováním paradoxně prakticky nejvíce podporuješ a stále se vrací.

Užívám si svoji vlastní jedinečnost...Můžeš být pro ostatní pouze inspirací. Můžeš druhé inspirovat. Kopírováním druhých sám sebe připravuješ o svoji jedinečnost. A pokud tě kopírují ostatní, tvoji jedinečnost ti vzít nemohou, pouze se připravují o svoji vlastní. Jedině tak můžeš spatřit krásu vlastní jedinečnosti - bez srovnávání se...

Vše co se nám "děje" je v naprostém pořádku...ať už to přijmeme, či nikoliv...Všechny malé či velké zážitky a prožitky jsou pro nás a naše uvědomění si sebe sama naprosto příhodné...Existence ti jenom  dává ve všech situacích možnost probudit se do svojí Podstaty, zdroji všeho...

Užívám si jenom samotnou existenci, se vším co přináší, to je Žít naplno. Nic nepotlačuji a k ničemu se nenechám dotlačit...

Už nemám strach, že nemám strach...Už necítím vinu, že necítím vinu...:-)

Vsadila jsem "všechno" a vyhrála SEBE...

Štěstí je právě tady a teď, kdykoliv přístupné. Není někde tam v něčem nebo v někom jiném nebo potom až si ho zasloužíme.Jenom musíme sami sobě zpřístupnit všechno, co už JE přirozeně v nás, radost, láska, klid a mír.

                               Nejsem tělo s duší, ale Duše s tělem...Rozdíl - zásadní :-)

Proč investovat do "kopie" já - představy, iluze, když můžu BÝT originál JÁ - opravdovost, realita...

Je čas se projevit a být viděna. Jsi zrozena k životu a milování celým svým srdcem...:-)

Monika Doreán.