cs
.

Když překonáš strach z konfrontace, uvidíš Pravdu takovou jaká Je.

Uvidíš situaci takovou jaká je. Tak se uvolni, to je Radost Bytí.

Je mi dobře ve vlastní síle bez dětských reakcí na iluze mysli,

je mi dobře ve vlastní síle on-line bez představ mysli o budoucnosti, bez minulosti,

jenom teď a tady a z toho vyvstává inteligentní akce, to je Čistá Síla.

Já Jsem samotná bezpodmínečná Láska a Přijetí.

Já Jsem dokonalý proud dávání a přijímání.

Já Jsem dostatek a nekonečný proud hojnosti.

Já Jsem splnomocnění světla a lásky zde na Zemi.

(Vědomí) Jsem(Bytí).

Přijetím představy o sobě z nevědomosti,  já jsem toto tělo a jméno a konatel, vznikla představa spoutanosti.

Uvědoměním si, že nejsem touto představou je svoboda. Tato představa je přelud, který jsem přijal, uvědoměním si kdo skutečně jsem přelud skončil.

Jsem vždy svobodné ničím nepodmíněné Čiré Vědomí.

Jsem otevřený přijímání, dovoluji ostatním dávat.

Jsem otevřený dávání, dovoluji ostatním příjímat.


Jsem otevřený přijímání, dovoluji si přijímát vše co Je takové jaké Je,

dovolují tomu všemu být tím čím je.

Jsem otevřený dávání, dovoluji si dávát.


Čím více dávám, tím více můžu přijímat.

Čím více přijímám, tím více můžu dávat.

Ján Master