cs

Ranní satsang s vlastním Já

otevřená sezóna 2020 s Jánem Mastrem

Kdo celým Srdcem touží po Skutečné Svobodě, Lásce, Míru, Spokojenosti, Pravdě a Radosti

je vitán v tomto otevřeném poli satsangu.

.

5.3.2020

Co je pro mne prohra nebo výhra, Jsem samozářící absolutní Skutečnost.

Co je pro mne boj nebo ústup, Jsem samozářící dokonalá Pravda.

Co je pro mne odcházení nebo přicházení, Jsem samozářící absolutní Skutečnost.

Co je pro mne lpění nebo popíraní, Jsem samozářící dokonalá Skutečnost.

Ján Master


10.3.2020

Spočívám ve své vlastní nádheře Já.

Jsem světlo světa, jenž osvětluje svět Láskou, Mírem, Radostí.

Jsem touto Krásou, tímto diamantem v Srdci Jediného,

Jsem projevem Jeho Krásy, Lásky, Míru a Pokoje.

Ján Master


12.3.2020

Má Svoboda je Svobodou Ducha,

ať vnějšek ji zdánlivě svírá, Jsem Svobodou Ducha,

neomezenou Svobodou Srdce.

Ján Master

13.3.2020

Krása Existence je tady a teď. Láska Existence je tady a teď.

JánMaster


16.3.2020

Posiluji to, čemu dávám důležitost, pozornost i to co nechci posiluji a tím manifestuji do projevu. Tak mocný Jsem.

I to co nechci přijímám uvědoměním, že to byla má dřívější pozornost a důležitost.

Stačí si to uvědomit a přijmout jako mou dřívější volbu. Tím to uvolním a transcedentuji do Míru a Pokoje.

Mír Je, Láska Je, Radost Je, Zdraví Je.

Ján Master


17.3.2020

Planeta Země a Lidstvo už Je uzdravené, příroda a zvířata už Jsou uzdravená, Láska už Je, Mír už Je, Radost už Je, Zdraví už Je. Podívej se do svého Srdce, tam už vše Je.

Ján Master


24.3.2020

Odvážní jsou Tiší.

Kdo může být odvážnější než ten,

jenž se postavil temnotě a strachu ve vlastním nitru.

Odvážní si nepotřebují nic dokazovat ani se před nikým obhajovat.

Skutečně odvážní, Praví odvážní jsou Tiší.

Ján Master


27.3.2020

Pravá Síla je Tichá.

Ve vlastní Síle jenom Jsem.

Praví Silní jsou Tiší.

Kdo může být mocnější než ten,

jenž zvítězil nad temnotou a strachem ve vlastním nitru.

Praví Silní si nepotřebují nic dokazovat ani se před nikým obhajovat. Praví Silní se nepotřebují nad někým povyšovat ani  nikoho ponižovat.

Skutečně silní, Praví silní jsou Tiší.

 Ján Master


28.3.2020

Déšť Milosti.

Laskaví jsou Tiší.

Kdo může být laskavější než ten,

jenž přijal sebe sama ve vlastním nitru.

Laskaví nebojují s temnotou ani  jí neustupují,

Praví Laskaví jí tiše čelí .

Skutečně Laskaví, Praví Laskaví jsou Tiší.

 Ján Master


29.3.2020

Moudří jsou Tiší.

Kdo může být moudřejší než ten,

jenž se vzdal boje s hloupostí ve vlastním nitru.

Moudří nebojují s hloupostí a nevědomostí ani jí neustupují,

Praví Moudří od ní odchází.

Skutečně Moudří, Praví Moudří jsou Tiší.

 Ján Master


4.4.2020

Nevinní jsou Tiší.

Kdo může být nevinnější než ten,

jenž se raduje ze Života a jenž poznal, že je sám Život.

Nevinní poznali sebe sama, vnitřní Krásu a Zář,

jenž se odráží v každém a ve všem.

Skutečně Nevinní, Praví Nevinní jsou Tiší.

Ján Master


5.4.2020

Svobodní jsou Tiší.

Kdo může být svobodnější než ten,

jenž se raduje ze Života tady a teď.

Svobodní žijí v Srdci přítomného okamžiku,

nevinní ve své kráse, radosti a lásce.

Skutečně Svobodní, Praví Svobodní jsou Tiší.

Ján Master


9.4.2020

Míruplnost, vyrovnanost, tichost.


10.4.2020

Pravda je, že vždy jsem Láskou, Radosti, Svobodou.

Ján Master

13.4.2020

Velkolepí jsou Tiší.

Kdo může být velkolepejší než ten,

jenž má odvahu vést sám sebe, vést loď jenž nese jméno

" lidský projev" v dobrodružství Života přes bouře, mělčiny,

tiché vody, bezvětří i krásné a dechberoucí plutí oceánem Života.

Velkolepí žijí v Srdci přítomného okamžiku,

nevinní ve své úctě a laskavosti k sobě.

Skutečně Velkolepí, Praví Velkolepí jsou Tiší.

Ján Master