cs

 VELKOLEPÁ LIDSKÁ BYTOST


Ó jaká to krása být Tím co vždy Jsem. Jsem To co je stálé, bezčasové, neměnné, věčné, co nikdy neumírá a nikdy se nerodí, co je nepopsatelné, bezforemné, bezstrachové, To co je v každém srdci, každém oku, každém úsměvu, každém stromu, každém ptáku, To co je tiché, nevinné.

Zdravím své vlastní Já v každém člověku, každé květině, každém stromu, každém ptáku, každém zvířeti, každém kameni.

Namaste.

Ján Master

Mé Pravé Já je diamant

a všechny vybroušené plochy jsou mé aspekty Radost, Moudrost, Spontaneita, Láska, Mír, Soucit, Ráznost, Úžas, Svoboda, Pravda, Nevinnost, Ticho, Prázdnota, Důvěra, Lidství, Tvořivost.

To jsem, vždy jsem byl a vždy budu Tímto Já,

přirozeným štěstím, spontánním bytím, věčně svobodným duchem, vybroušeným diamantem v srdci Nejvyššího.Dospívání je vynořování se z mlhy nevědomosti.

Diamant - vlastní Já se vynořuje z mlhy nebo mlha nevědomosti se rozestupuje.


Spočívat ve vlastním Já je projevovat Boha na Zemi.


Vše projevené je tímto nádherným Já.


Skutečné Já je čisté, nevinné, nikdy se nezrodilo, nikdy nemůže umřít.

Je tiché, nevinné, pláču Láskou k Tomu.


Za vší formou je Ticho, jsem To Ticho.

Pláču Láskou k Tomuto Tichu, jenž je mou podstatou.


Jsem Doma. Já jsem tímto  Domovem.

Pláču Láskou ke své nevinnosti, pláču Láskou ke své radosti,

pláču Láskou ke své moudrosti, pláču Láskou ke své Velkoleposti.


Jaká to Velkolepost a nádhera Já.

Srdce pláče láskou k Já, tak Velkolepá nádhera nemá slov, nedá se popsat

jenom plakat Láskou. Plakat slzy Lásky k Já k tomu co je, uvědoměním, že touto nádherou jsem Já.

Já ve své podstatě, Já ve svém uvědomění si sebe.


Ztělesňuji Boha na Zemi svým vlastním Já v teď a tady, to je jediné teď.


Ne minulost, ne budoucnost, teď jsem ztělesněním Velkoleposti a nádhery Ducha.


Jsme všepřesahující Božská Lidskost.


Vzdávám se všech představ o tom jaké to bylo, jaké to bude a jaké to je.

Vnímám Velkolepost a nádheru toho co je, svou vlastní Velkolepost neoddělenou od toho co je.


Stojím v tichu a vnímám svou Sílu jenž je Velkolepost.


Milovaný Bože rozšiř mé srdce, ať obejme Tebe, celé nekonečno,

ať nemá hranic, ať pláče Láskou k Tobě, k Tvé Velkoleposti a nádheře.


Srdce mé otevři se nekonečně, přesáhni nekonečno Láskou,

roň slzy Lásky jako perly třpitící se na slunci.


Milovaný Bože vem si mne celého ani atom nevynechej a rozpusť mne ve své lásce.


Mysl má otevři se bezmezně, Lásce bezbřehé ze srdce Velkolepého toho co Je.


Božské a lidské ve Tvém srdci je sjednocené v mém srdci.


Milovaný Bože poznal jsem Tvou ruku na mém srdci.

Srdce pláče láskou k Tobě.


Ty Bože jsi mé srdce. Jenom Ty existuješ.

Ty jsi vším,

všeprostupující Láskou jenž pláče v mém srdci Láskou k Tvé Velkoleposti.


Každý moment je tu pro probuzení Ducha ze spánku ega.

To je Bezpodmínečná Láska Toho co je, Zdroje, Existence.

Je to Milost.

Bezpodmínečná Láska Nonstop k dispozici.

Je tu pro Tebe věčně nonstop, stačí se probudit ze sna o-sobě.Pravá kreativita je projevení Domova na Zemi. Pravá kreativita vychází z uvědomění, že Já Jsem Zdrojem Blaha,

jenž srze kreativitu ztělesňuji Boha na Zemi.


Svobodný jsem teď, svobodou jsem teď, vždy jsem byl a vždy budu, jenom představa je, že jsem oběť, osoba, ego.

Skutečnost je taková, že vždy jsem svoboda,

jenom snít můžu o nesvobodě, o oběti, o osobě.Skutečnost se nemůže stát neskutečnou a neskutečnost se nemůže stát skutečnou.

Lze o tom jenom snít, představovat si.


Skutečná evoluce člověka je probuzení Ducha do své Velkoleposti.

Skutečná evoluce lidství je probuzení Ducha do své Velkoleposti.


Každá situace mi nabízí probuzení.

Probuzení za snu iluze o sobě.

Když se na každou situaci dívám niterně, vnímám v tom Pravdu, která mě osvětluje.

Pravda je tak veliká, že i její odraz mne osvítí.Osvícení je věčně zářící Pravda.

Osvícení je. Vždy bylo, vždy bude, vždy je.

Osvícení není objekt, který se dá získat.


Komu nebo co mám odpustit, když jsem nepřijal ztotožnění s obětí,

když jsem nepřijal nenavist?

Není oběť, není nenávist, není komu odpouštět.

Vše je jenom zkušenost vlastní Síly.


A co je tou vlastní Silou? Síla Lásky.

Nebojuji ani neutíkám. Čelím zkušenosti ve své síle Velkoleposti Toho co je.

Nikdy jsem nebyl oběť, osoba, vždy jsem čirým Bytím.

Osoba, ego, oběť je chybné ztotožnění  a chybná interpretace mysli.

A z tohoto chybného ztotožnění a interpretace vzniká veškeré utrpení.Velkolepost není nadřazenost ani podřazenost. Velkolepost je.

Velkolepost Lásky, to je ta Síla. Vlastní Síla Lásky.

Uznáním své Velkoleposti, uznávám Velkolepost všeho co je.


Svoboda je absence osoby.

Svobodná vůle osoby je svobodná vůle v omezení. Omezení vzorců a přesvědčení jenž se zakladají na chybném ztotožnění s tělem a chybné interpretaci reality, mysli.

Tak jaká to je potom svoboda?

Pravá Svoboda je absence osoby, představy o - sobě.

To je pravá Svobodná vůle.