cs

I AM LOVE - JÁ JSEM LÁSKA


JÁ JSEM LÁSKA VE TVÉM SRDCI, KTEROU TY HLEDÁŠ NAVENEK. PROTO TRPÍŠ. VNĚ SKUTEČNOU LÁSKU NENAJDEŠ, POKUD MNE NENAJDEŠ UVNITŘ. JELIKOŽ JÁ JSEM LÁSKA, JÁ TVÉ BOŽSKÉ JÁ VE TVÉM SRDCI, TO JE UPROSTŘED TVÉ BYTOSTI. TÁTO LÁSKA JE SVĚTLO TAK MOCNÉ, TAK KLIDNÉ, TAK TICHÉ A BLAŽENÉ.

JÁ JSEM TO CO HLEDÁŠ, HLEDÁŠ TO OD POČÁTKU, VŽDY JSI MNE HLEDAL, NO MĚL JSI MÁLO POROZUMĚNÍ O MNĚ, TVÉM BOŽSKÉM JÁ, ŽE JSI MNE HLEDAL VE VŠECH FORMÁCH, VE SVĚTĚ, ALE VŽDY JAK JSI MNE ZDÁNLIVĚ NAŠEL, PŘIŠLO ZKLAMÁNÍ A UTRPENÍ.

NEVĚDĚL JSI, ŽE OD POČÁTKU JSEM TĚ VEDL, Z JEDNOHO ZKLAMÁNÍ K DRUHÉMU, Z JEDNÉ BOLESTI K DRUHÉ, Z MARNOSTI DO MARNOSTI, ABYCH PŘIPRAVIL TVOU MYSL A TVÉ SRDCE, K PŘIJETÍ MÉ LÁSKY.

MÁ LÁSKA JE JEDNOTA SE MNOU, TVÝM BOŽSKÝM JÁ.

MÁ LÁSKA JSI TY, MŮJ OBRAZ A PODOBA MNE CHODÍCÍHO PO ZEMI TAK JAKO V NEBI MÉHO VĚDOMÍ.

PROTO JSEM TĚ PŘIPRAVOVAL, ABYS BYL MOU LÁSKOU NA ZEMI - KRISTUS - LÁSKA.

NEBOŤ JÁ JSEM LÁSKA, KTEROU PROJEVUJÍ SKRZE ČISTĚ NEOSOBNÍ KANÁL, KTERÝ JSEM VYTVOŘIL PO MNOHO MNOHO GENERACÍ ÚTLAKU, OTROCTVÍ, UTRPENÍ, A TÍM HO NAUČIL, ŽE VNĚ NIC NENÍ A TRVALE BYL SJEDNOCEN SE MNOU ZA ÚČELEM PROJEVENÍ MNE - KRISTA CHODÍCÍHO PO ZEMI.

TAK VŠEM SVÝM DĚTEM PŘINÁŠÍM UČENÍ - KTERÉ JE VEDE KE MNĚ, K LÁSCE PO KTERÉ TOUŽÍ.

NEBOŤ JÁ JSEM LÁSKA.


FOTOOBRAZY JSOU TVOŘENÉ Z NEOSOBNÍ DIMENZE -JEDNOTY LÁSKY. 

 MAJÍ ZVLÁŠTNÍ KOUZLO - OTEVŘENÍ SE LÁSCE NA HLUBŠÍ ÚROVNÍ VĚDOMÍ. VIBRACE NEOSOBNÍ UNIVERZÁLNÍ LÁSKY VOLÁ PO SPLYNUTÍ , ODSTRANĚNÍ ZÁVOJE ODDĚLENOSTI, JENŽ JE TVOŘENÁ OSOBNÍM MYŠLENÍM, POCITEM KONATELSTVÍ A TÍM ODDĚLENÍM OD VŠEHO CO JE - JEDNOTY.

OBRAZY JSOU UKAZOVATELÉ K BRÁNĚ NEOSOBNÍ DIMENZE, K VLASTNÍMU BOŽSKÉMU JÁ.