cs

FALEŠNÉ TVRZENÍ O NEMOCI

25.03.2024

VELMI NÁS ZAJÍMÁ váše přítelkyně, která trpí falešným tvrzením o artritidě, a my vám chceme pomoci. Již jsme za ni řekli Slovo, ale chceme, abyste s námi viděli Velkou pravdu, kterou vám nyní představíme.

Na prvním místě musíte vědět, že to, co vám říká vaše smrtelná mysl a její smysly, nemá realitu; že jediná Skutečnost je neviditelná, ale přesto je tak aktuální a pravdivá, že když ji mysl smrtelníka může vidět jako pravdivou, skutečně se projeví. Proto vám nyní poukážeme na tuto realitu.

Jak víte, existuje pouze Jeden Život, Jedna Inteligence, Jedna Moc, Jedna Božská Mysl, která působí ve všem, co existuje. Dokonce i takzvané hmotné a inertní věci mají inteligenci a život, protože právě život, inteligence a moc v nich drží jejich atomy pohromadě. Ve všech živých věcech je tento Jeden Božský Život jasně patrný; říkáme tomu Boží Život a Mysl.

Nyní, pokud to jen můžete vidět, že Jeden Božský Život a Mysl se vždy snaží dokonale se vyjádřit skrze každou životní cestu na světě; jediná věc, která tomu brání, je nesprávná víra smrtelné mysli v to, že je jiná a oddělená od Božího Života a Mysli, a její víra v hřích, nečistotu, slabost a nemoc. Kdyby člověk neměl ve své mysli takové mylné představy a přesvědčení, které přirozeně ovlivňují vědomí každé buňky jeho těla, Boží Život by se skrze něj dokonale vyjadřoval a člověk by byl navenek v Božím Obrazu a Podobě, tak jako je v říši duší, jak ho Bůh – Neosobní Život, Velké JÁ JSEM, které JSEM – původně stvořil.

Až to plně pochopíte, pokuste se vidět tuto Mysl a Život Boha, který zná všechny věci a všechny věci roste a který má veškerou moc a lásku a vždy se snaží vyjádřit dokonalost Boží Přirozenosti v každém a skrze každého, jako Mysl, která je ve vaší přítelkyni – jediný Život, který je v ní. Podívejte se, že je to ve skutečnosti Bůh žijící v jejím těle, a ne ten nedokonalý, nečistý a nemocný život, o kterém ona, vy, lékaři a ostatní věří, že je v ní. Jsou to všechny tyto lživé myšlenky neboli přesvědčení, které se natolik vykrystalizovaly ve vědomí buněk jejího těla, že Světlo Božího Života v ní může prosvítat jen velmi matně – pokud vůbec – ve snaze vyjádřit Sebe.

Ale je tam po celou dobu a čeká, až dokonale vystoupí ve chvíli, kdy spolu s námi poznáte Pravdu, a tak vytvoříte vstupní kanál, skrze který může Boží Život a Mysl v nás dosáhnout Toho v ní, a tak začít s Jeho Světlem, aby vyhnal temnotu, která nyní naplňuje její vědomí.

Pravda je Pravda a lež je pouze opakem Pravdy, nebo je její nepřítomností. Pravda je to, co tak je, a lež je to, co tak není. Tato lež nemoci – tento temný stín, toto nic – která nyní naplňuje její mysl, protože její mysl je obrácena zády ke Světlu Pravdy, je to, co její mysl vidí – její vlastní temné přesvědčení. Kdyby se její mysl jen otočila a čelila Světlu Pravdy, nebyl by v tom Světle Poznání žádný stín, žádná nemoc, žádná nedokonalost; a všechny věci se objeví ve své realitě bytí – dobré a dokonalé, jak byly stvořeny na počátku, a vždy byly a vždy budou.

Chceme, abyste tento dopis přečetli své přítelkyni, nebo ještě lépe, dali jí ho spolu se žlutou kartou "JÁ SÁM JEDINÝ JSEM", kterou přikládáme.

Řekněte jí, aby studovala a žila s těmito neosobními pravdami, dokud nepozná Velký význam každého slova v nich; pak se pokusila cítit, jak v ní Boží Život proudí spolu s krví do každé buňky jejího těla – uvědomovala si, že Boží Život, který je Světlem čistého Ducha, vyžene veškerou temnotu těch nepravdivých myšlenek, které jsou ve vědomí buněk. Řekněte jí, aby viděla, jak to Světlo Božského Ducha proniká každým orgánem a částí jejího těla, a právě do té míry, do jaké bude jasně vidět, tak skutečně pocítí, jak ji Jeho Život znovu oživuje, osvěžuje a obnovuje k dokonalému zdraví.

Nemoc je výsledkem odvrácení se od víry v Boha, že je Vše ve všem; což znamená, že Jeho Život – Jeho Život, mysli na to – je JEDINÝ Život, je životem každé živé duše. Že život, je-li ponechán bez překážek lidskému nesprávnému myšlení, nemůže jinak, než se projevit jako dokonalé zdraví a harmonie.

NEOSOBNÍ UČENÍ - JOSEPH BENNER

EDITOR -JÁN MASTER