cs

JÁ JEDINÝ JSEM

13.06.2021
Meditace č. 1DRAHÝ PŘÍTELI:


Opravdu chcete přijít rychle a věčně do svého vlastního - toho, k čemu jste se zde přišli projevit?


Pak meditujte vážně a vytrvale den co den o níže uvedené části - deset a více minut v první části, dokud si neuvědomíte její Pravdu:

V JEDNÉ MYSLI je vědomí pouze o celistvosti, dokončení a dokonalosti. Nejsou v ní žádné myšlenky na nedostatek nebo omezení nabídky jakéhokoli druhu.

Do každého centra této Mysli - a každá lidská mysl je takovým centrem - přirozeně proudí každá potřebná myšlenka, tak jako vzduch proudí do vakua nebo krev přenáší do každé buňky těla vše potřebné pro jejich růst a výživu.

Pamatujte, že Jedna Mysl je ve VÁS - JE TO VAŠE MYSL - protože existuje pouze Jedna Mysl.

Pamatujte také, že díky tomu, že jste si uvědomili tuto velkou Pravdu a učinili z ní dominantní fakt ve svém vědomí, jste vy a váš Otec skutečně Jeden. Protože to spojuje vaše vědomí s Jeho Vědomím, Ten, kdo je vaše SKUTEČNÉ JA, a Jeho Mysl je JEDINÁ Mysl (samozřejmě to pro vás je pak v Jeho Vědomí); a proto JSTE vše, čím je, a VŠECHNO, CO ON MÁ, JE VAŠE.

Jakmile tomu UVĚŘITE - jakmile to POZNÁTE, budete navždy osvobozeni od VŠECH nedostatků a omezení.

Poté, co se pokusíte intenzivně realizovat Pravdu výše uvedeného meditací a tím, že ji necháte vsáknout do vašeho podvědomí, nechte následující SLOVA zaplavit vaše vědomí na dalších deset minut:


Buď tiché, dítě mé a věz, že JÁ JSEM tvůj Život, tvé Zdraví, tvá Síla, tvé Porozumění, tvé Zásobování, tvá Moc, tvá Láska.

Jsem všechny tyto věci - všechny tyto ideály, kterými se snažíš být a mít.

Ó, dítě mé, nevidíš, že nemůžeš mít nic z toho kromě Mě - nemůžeš je dostat, aniž bys je dostal ode Mne, - nemůžeš je dostat nikde jinde než ode Mne, svého Skutečného, JEDINÉHO JÁ, které jsem všechny tyto věci TEĎ - a proto TY jsi také tyto věci TEĎ, A NAVŽDY.

PODÍVEJ SE na to, milovaný, a poznej Pravdu svého Já.

Pojďte ke mně všichni, kteří jste unavení a obtěžkaní, a já vám dám odpočinek.

Copak si neuvědomujete, že tento život ve vás, jakákoli část zdraví, síly, moci nebo lásky nebo porozumění, které máte, není z vás samých, ale ze MĚ, který jsem všechny tyto věci ve vás.

Proč jste to tedy neudělali se svou pošetilou a úzkostlivou snahou být tím, čím jste nyní, když jste vždy byli a vždy budete, v nejvyšší plnosti a dokonalosti? Proč se tedy nepustit úplně a nenechat Mě, vaše Skutečné a Dokonalé Já, mít plnou kontrolu nad vaším vědomím a nenechat v něm žádné myšlenky, o kterých víte, že nejsou Mými myšlenkami?

To je vše, co musíte udělat - zbytek udělám Já.

Milovaní, pokud takto zůstanete ve Mně a necháte ve vás zůstat tato Moje slova, jistě se stane vše, co vaše srdce hledá, v požehnaném bohatství a hojnosti.


Toto je jedna kapitola z Knihy Cesta do Království od Josepha Bennera - je meditaci a cestou do Království Božího Vědomí.


Editor Ján Master


VÍCE O KNIZE A KNIHÁCH NEOSOBNÍHO DÍLA NAJDETE V