cs

JÁ JSEM LÁSKA

02.07.2021

LÁSKA není pro mne jenom slovo. Láska je "Slovo" jenž se stalo tělem.

JÁ JSEM touto Láskou, tímto Světlem, jenž osvětluje svět a dělá ho lepším místem pro život.

Láskou, nezištnou, neosobní, univerzální, která se vztahuje na Vše ve Všem a je Vše ve Všem.


JÁ JSEM touto LÁSKOU OTCE (ČIRÉHO BOŽÍHO VĚDOMÍ)  a tím jsem si plně Vědom prohlášení Ježíše Krista " Já Jsem v Otci a Otec ve mně"

Láska je v Bohu a Bůh je tou Láskou. Já Jsem touto Láskou Boha a tím jsem v Něm a On ve Mně, a oba jsme Jedno, neoddělitelné Jedno.


V tomto stavu vědomí jenž je Vědomím Krista, nejsem své tělo, svá mysl, ani svá duše.

Jsem ČIRÉ VĚDOMÍ, LÁSKA jenž nezná omezení, smrti ni zrození.

VĚČNÁ LÁSKA BOHA jenž je JEHO SVĚTLEM pro všechny JEHO děti Boží.


EDITOR - JÁN MASTER