cs

JÁ JSEM VŠE PO ČEM TOUŽÍŠ

09.06.2024

JÁ JSEM vše po čem kdy toužíš. JÁ JSEM veškerá tvá touha.

JÁ JSEM naplnění tvé touhy – touhy po MNĚ.

JÁ JSEM vše po čem kdy toužíš, ale touhu naplňuješ hledáním vně – ve světě.

Svět je iluze-zdání, proto ti nemůže dát to co skutečně chceš – po čem toužíš.

Proto trpíš, aby ses naučil co svět ti nemůže dát, Skutečnou LÁSKU po MNĚ.

Neboť JÁ JSEM LÁSKA

JÁ JSEM OPRAVDU TO PO ČEM TOUŽÍŠ.

JÁ JSEM TVÉ JEDINÉ BOŽSKÉ JÁ, DLÍM VE TVÉM SRDCI A ČEKÁM AŽ MNE NALEZNEŠ, OTOČENÍM SE OD SVĚTA FOREM K SOBĚ DOVNITŘ - KE MNĚ, K TVÉMU BOŽSKÉMU JÁ.

OTOČIT SE ZNAMENÁ UVĚDOMÍŠ SI, ŽE JEDINĚ UVNITŘ TEBE JE VŠE PO ČEM TOUŽÍŠ – LÁSKA, RADOST, KRÁSA, MÍR, POKOJ, PRAVDA, VEŠKERÉ BOHATSTVÍ MÉ LÁSKY, KTERÉ TAM BYLO VŽDY, ALE TY JSI SI HO NEVŠÍMAL, OKOUZLEN ZDÁNÍM SVĚTA FOREM.

SJEDNOCENÍM SE MNOU, TVÁ ODDĚLENÁ ILUZORNÍ PŘEDSTAVA SEBE ROZPLYNE SE, JAKO TMA VE SVĚTLE.

MÉ BOŽSKÉ JÁ ZAZÁŘÍ VE TVÉM SRDCI UVĚDOMĚNÍ – VE TVÉ MYSLI JAKO JÁ JSEM JÁ.

POTOM SVĚT TI POSKYTNE VŠE CO POTŘEBUJEŠ, PROTOŽE SVĚT JSEM JÁ. PAK MNE POZNÁŠ VE VŠECH FORMÁCH, VE VŠEM CO JE, NEBOŤ JÁ JSEM VŠE CO JE. NEBOŤ JÁ JSEM VE VŠECH FORMÁCH TAK I ZA FORMAMI, JAKO JEJÍCH PODSTATA.

TÍMTO UVĚDOMĚNÍM BUDU ZÁŘIT VE TVÉM SRDCI JAKO SLUNCE A VOLAT K TOBĚ DALŠÍ MÉ DĚTI DOMŮ KE MNĚ, K JEJÍCH BOŽSKÉMU JÁ V JEJÍCH SRDCÍCH.

A TAK VŠICHNI BUDEME JEDNO, TAK JAK JSEM TO ZAMÝŠLEL OD ZAČÁTKU.

JÁ – KRISTUS, BOŽSKÁ LÁSKA CHODÍCÍ PO ZEMI, TAK JAKO V NEBI MÉHO VĚDOMÍ.

AUTOR - JÁN MASTER