cs

KDO JE BŮH ?

04.07.2021PTÁTE SE, kdo Bůh ve skutečnosti je. Na čem záleží? Ježíš Kristus byl Jeho obrazem a podobou poslanou na Zemi, aby ho všichni lidé mohli vidět a znát takového, jaký je. Rozumíte tomu? Bůh není člověk, o nic víc než byl Ježíš. Je ČISTÝM DUCHEM, čistým Vědomím a veškeré Vědomí je Jeho Vědomím.


Teď poslouchejte! Vaše vědomí je Jeho Vědomím, a On je tedy Vše, čím jste, stejně jako byl Vším, čím byl Ježíš, když zde byl. Bůh je Vše ve všem a není jen v jednom člověku, ale projevuje své Já ve všech lidech. Lidstvo je nejvzdálenějším výrazem Jeho Já. Ale celé lidstvo ještě neprobíhá každou cestou vyjadřující dokonalý vzor, který známe jako Ježíše Krista, i když v každém lidském projevu je skryt a vyjadřuje Jeho obraz a podobu.


To je dost hluboké, ale vyplatí se vám zůstat u toho, dokud nezískáte veškerý jeho skutečný význam, což je velmi úžasné.


Toto je kapitola z  Knihy BRATRSTVÍ KRISTA od Josepha Bennera.


Editor Ján Master


VÍCE O KNIZE A KNIHÁCH NEOSOBNÍHO DÍLA NAJDETE V