cs

Modlitba Srdce

06.02.2022

Drahý Otče jenž jsi Zdrojem mým, jsem Láskou, Moci a Světlem Tvým.

Kráčím cestou Tvé Vůle a Spravedlnosti, jak v Nebi tak na Zemi, abys skrze mne vykonal všechno Dobro, které hodláš vykonat, abys skrze mne projevil a vyjádřil Své Já, jenž hodláš projevit a vyjádřit.

Jsem Jedno s Tebou jak v Nebi tak i na Zemi.

Ján Master