cs

MODLITE SE S NÁMI

29.09.2023

PROSÍME všechny, kdo čtou tato slova, a všechny, kteří se k nám připojí, aby se od nynějška do konce roku modlili:

"Přišlo Tvé Království a Tvá Vůle se děje, na Zemi stejně jako v Nebi."

A VIDĚT A VĚDĚT, že se to stane. VIDĚT A POZNAT v naší milované zemi. Láska a přátelství našeho bratra. Podívejte se na všechny lidi, kteří vkládají svou víru v Boha. Odpočívající v moci Jeho Božské Ruky.

Vidět toto a nic jiného jasně a pozitivně, navzdory všemu, co se objeví. A bude tomu tak.

SLUNEČNÍ CENTRUM.