cs

NAUČIT SE PRACOVAT SE ZÁKONEM

20.03.2024

PŘEČETLI JSME S opravdovým zájmem a hlubokou sympatií vše, co říkáte, a rozumíme vašim pocitům. Vše, co jsme se vám snažili sdělit, byl Zákon, abyste se s Ním naučili pracovat, aby On zase mohl pracovat s vámi a pro vás, a tak vás pozvednout právě z podmínek, o kterých říkáte, že vám znemožňují abyste dělali to, co dělat chcete.

Neexistuje žádný důvod, proč, i když je vám 72 let, si nemůžete nárokovat Boží bohatství a hojnost jako jedno z Jeho dětí; neboť On vás miluje a stará se o vás stejně jako ten, komu jsou dva roky nebo patnáct let.

Jediná věc, která brání tomu, aby se ve vašem životě projevila plnost Jeho Požehnání, je váš vlastní postoj mysli k Němu a těmto Požehnáním. Protože jste starý a sám a musíte se spoléhat na druhé, je to výsledek, ne příčina. Pokud tomu můžete jen věřit, nejste staří – a nejste sami. Máte Jednoho, na kterého se můžete spolehnout, Kdo vám může dát všechno – na vašeho milujícího Otce uvnitř, který je s vámi v každém okamžiku dne a jehož Věčný Život je váš život.

Dokud se budete dívat na materiální zdroje a budete na nich záviset ve věcech, které potřebujete, budete přebývat ve vědomí nedostatku a omezení. Přečtěte si pozorně vše, co jsme řekli v našem posledním dopise o poznání samotného Boha jako své Zásoby a o tom, že dokud Mu v tom plně nedůvěřujete, nikdy se nebudete moci osvobodit od podmínek, ve kterých se nyní nacházíte, pokud Mu skutečně důvěřujete, osvobodí vás nejen od chudoby, kterou jste považovali za svůj podíl, ale také od všeho, co vás nyní brzdí od požehnání, která vám chce poskytnout.


NEOSOBNÍ UČENÍ