cs

ODPUŠTĚNÍ JE MOCNĚJŠÍ NEŽ ZLO.

23.07.2021

Odpuštění je mocnější než všechno zlo (sobectví a chamtivost).


Odpuštění je mocnější než všechno zlo v lidské mysli, protože neoplácí zlo zlem.

Neoplácí zlo zlem, ale Láskou, tím je odpuštění mocnější, protože nepřenáší zlo dál.

Odpuštění je mocnější než zlo, protože Láska nepřenáší zlo dál. Tím zlo končí, už se nešíří dál.


Proto ten, kdo je v Lásce a je Láskou Otce, je mocnější než veškeré zlo(sobectví a chamtivost), jelikož zlo tady končí. Ve světle Lásky temnota zla není.


Ten kdo je Láskou je Kristus - Světlo - Logos.


editor - Ján Master