cs

POZORUHODNÉ DĚTI

08.08.2021


Ukázali jsme, že je nutné, aby se rodiče dívali, aby se přiblížili k vnitřnímu já nebo duším svých dětí, tím, že je studujeme, láskyplně a s porozuměním přijímáme jejich výroky jako skutečnosti, popíráme vlastní přesvědčení a sklony, a tím si získáváme respekt a důvěru svých důvěřujících duší.


Takoví z vás budou odměněni mnoha úžasnými způsoby, zvláště když vám bude dáno opravdu porozumět všemu, co se vám jejich duše snaží prozradit prostřednictvím prostředku jejich dětských myslí; a když takto naladíte své vědomí na jejich vlastní, vaše vlastní duše rozbalí vaši myslí, co se vám snaží sdělit.


Toto odvíjení může samozřejmě nastat pouze díky vaší láskyplné touze porozumět a za účelem vědomé práce s jejich dušemi připravit jejich dětské nástroje pro jejich budoucí použití. S takovou touhou, která je ve vašich myslích vůbec první, vám přijde mnoho zjevení věcí dříve neznámých; dozvíte se o vnitřním světě bytí, ze kterého mluví jejich duše, a budete žasnout nad tím, co vám říkají.


Radíme vám to předem, abychom ve vás vzbudili tak opravdovou a nesobeckou touhu znát duše vašich nejmenších, abyste se s nimi mohli dozvědět skutečnou radost z duševního společenství.


Ve výše uvedeném textu poznáte jeden ze základních principů, o kterém se hovoří v předchozím článku, který vám umožní moudře s těmito drahými zacházet. Další, kterou je třeba uznat, je, že to nejsou jen duše, ale pravděpodobně vás k nim přitahoval nějaký určitý vztah v předchozím životě. Museli vám přijít zaplatit nějaký dluh nebo vám dát šanci splatit dluh, který jim dlužíte, vzniklý v tom životě.


Ale vždy pamatujte, že jsou duše a nejsou vaším majetkem, jen proto, že jsou vaše děti. Neboť jako duše prožily spolu s vašimi dušemi mnoho životů v jiných tělech, ve kterých mohli být vašimi rodiči, prarodiči, bratry, sestrami, manžely, manželkami, učiteli nebo přáteli. Podívejte se, jestli takový vztah dokážete vysledovat, až se skutečně seznámíte s jejich dušemi. To je možné.


Další zásadou, kterou je třeba mít vždy na paměti, je, že oni ve svém skutečném já jsou božské bytosti, skutečně andělé nedávno pocházející z čistého ducha, jak jste si jistě uvědomili, když byli děťátka; a že Bůh je v nich jako jejich vlastní Vyšší Já; že toto Božské Já je proto pěstuje, vede je a vždy nad nimi bdí, protože od začátku zná konec; a následně ví, jaké zkušenosti je nejlepší rozvíjet a rozvíjet v nich vlastnosti mysli a duše potřebné pro jejich dokonalé vyjádření v jejich lidských osobnostech. V takovém uvědomění vám tím bude umožněno plněji spolupracovat s Nimi a ne bránit, jak to nyní dělá tolik rodičů.


Aby to bylo trochu prostší, tento Bůh z nich je ve skutečnosti vědomá duše většiny z nich - proto mnohé z nich jsou velmi staré duše, které se "znovuzrodily" a přišly do vědomého spojení se svým Božským nebo-li Kristovým Já. To znamená, že jejich duše vědí, proč se inkarnovali, jaká je jejich práce a co dělají při přípravě a přizpůsobení těchto dětských nástrojů pro jejich budoucí použití. Jinými slovy, jsou to moudré a mocné duše, které mají určitou roli ve Velkém Plánu v nadcházejícím Novém Věku.


Přečtěte si znovu pečlivě výše uvedené, dokud nepoznáte pravdy a nevtisknete je do svého podvědomí, jejích veškerý vnitřní význam, a dokud nezačnete cítit opravdovou lásku své duše ke svým dětem, nahradíte pouhou lidskou lásku, která vás předtím ovládala.


Drazí přátelé, lidská láska způsobila více utrpení a udělala více pro to, aby bránila a omezovala růst duše dětí než zanedbávání a ignorance. Je to proto, že lidská láska je téměř vždy sobecká a snaží se uspořádat život dítěte podle osobních představ matky nebo otce založeného obvykle na handicapech jejich vlastního dětství, které si přejí zachránit prostřednictvím svého dítěte.


V takové sobecké touze, protože zřídka myslí na potřeby dítěte, ale jen na sebe, nevědomky inklinují k tomu, že svého chlapce nebo dívku učiní slabými a bezpáteřními, pouhými otroky vůlí rodičů; aniž by si uvědomili, že jsou duše a mají vlastní mysl a vůli, která se musí rozvíjet a projevovat, ale nemůže pod takovou nadvládou.


Pokusíme se ilustrovat obtížnost rodičů s porozuměním těmto neobvyklým dětem a uděláme to citací z obdržených dopisů, které graficky souvisejí s jejich problémy. V dopise, který následuje, je vám ukázáno, že oznámení o příchodu takových duší se neomezuje pouze na biblické časy - na Marii, Matku Ježíšovu; ale že dnes existují další matky, které navštěvují "andělé" - poslové z Ducha - aby jim to řekli a připravili je na příchod takové duše.


"Plakala jsem, abych spala, protože jsem se cítila tak smutně kvůli druhé drahé duši, která k nám nepřišla." Pokud si vzpomenete, psala jsem vám o tom, když jsem začínala s prací se Slunečním centrem - jak na mě málem najelo auto a náš pes na mě skočil a tak mě vyděsil, že to způsobilo, že nám byla odepřena radost té drahé duše.


"Někdy později jsem se probudila." Místnost byla temná, ale ležela jsem tam a cítila se tak radostně, povzneseně a šťastně. Pak se ve dveřích místnosti objevilo živé zlaté Světlo a z něj se ozval hlas: "Viděla jsi Světlo. Neboj se, byla jsi vybrána jako kanál pro příchod nádherné duše na Zemi. "

"Několikrát předtím, než přišel, mi bylo řečeno totéž, kdykoli se strach pokusil vstoupit do mé mysli."


"První věta, kterou řekl, byla na naší skupinové schůzce, kdy při čtení lekce byla uvedena slova:" Jeho přítomnost. " Den předtím, než se narodil, byla místnost plná vůně růží. O dva týdny později jsem viděla jeho Vyšší Já nebo Duši hledící z jeho očí. Psala jsem vám o tom. Taková moc, láska a majestát! A pak to vypadalo, jako by mu přes oči spadl závoj, a on byl zase malé dítě.


"Včera přišla Sunny (stejná malá duše, nyní tři roky stará) ze hry a řekla:" Pamatuješ si, matko, když jsem k tobě poprvé přišla od Krista Ježíše? Byla tam zdravotní sestra; a pak mi Ježíš dovolil vrátit se a zůstat s ním celý týden. Ale pak mě poslal zpět a já zůstala s tebou. "


"V nemocnici ho velmi těžko přiměli vzbudit, když ho přivedli ke krmení." Zajímalo by mě, jestli existuje souvislost mezi jeho neustálým spánkem, když je dítě, a tím, co mi řekl. (Bezpochyby duše dítěte tráví s tělem jen velmi málo času - jen tolik, aby mu umožnilo růst. Je tam pouze tehdy, když je přivolána zpět láskou své matky nebo láskyplnou pozorností ostatních. Ve skutečnosti je nám sedm let aby duše přenesla své plné vědomí dolů do této nové mozkové mysli, jak lze poznamenat studiem rostoucí schopnosti dítěte a později dítěte reagovat na podněty zvenčí a trpělivost s nimi zacházet moudře, ale není tomu tak, jak se naučíte.


Jako odpověď na výše uvedený dopis jej sdělujeme dalším, vyprávěním o matce, která používá stejné "Světlo", ale jiným způsobem. Naléhavě žádáme každého čtenáře, aby si pečlivě všiml rozdílu a toho, co dělá tuto další metodu efektivnější.


"Když jsem četla v březnovém vydání VNITŘNÍHO ŽIVOTA článek o mysli, kde se říká vidět sebe a naše těla dokonalá a krásná, v držení této myšlenky a ideálu jsem viděla před sebou samu sebe, velmi milou a půvabnou, v splývavý bílý šat. Viděla jsem to tak jasně, že jsem si uvědomila, že to vlastně bylo moje Pravé Já. Pak to začalo mizet, dokud nezbylo nic než jemná zlatá záře, uprostřed které bylo zářivě bílé světlo. A VĚDĚLA jsem, že jsem to Světlo. Okamžitě jsem to prohlásila, protože jsem si uvědomila, že to bylo Světlo mého Pravého Já."


"Takže teď, když se přede mnou objeví jakýkoli vzhled, řeknu: 'JÁ JSEM to Světlo a VÍM, že JÁ JSEM, a to mi umožňuje vědět, že vzhled není skutečný a nemůže mě ovlivnit."


"Moje mysl se krátce poté začala obávat, zda musím splnit určitou podmínku, a okamžitě jsem si toho všimla, řekla jsem a věděla, že jsem to pravé Já, bez ohledu na všechny vnější okolnosti." Tak jsem si řekla, na čem záleží? Pokud jsem tím Já, žádné temné podmínky ani okolnosti nemohou obstát před zářením tohoto čistého Světla. Výsledkem bylo, že podmínka mi nikdy nebyla předložena ke splnění."


"Tady je další způsob, jak mi Světlo té pravdy pomohlo: Můj patnáctiletý chlapec ve čtvrtek večer utekl z domova." Moje mysl se začala vzrušovat, nebo se mě snažila přimět, abych si dělala starosti a bála se o něj. Ale lehla jsem si, kde jsem byla v domě, a ztichla, a pak jsem věděla, že by mi mohl utéct, ale nemohl utéct před Bohem v něm. Věděla jsem, že jeho Vnitřní a Vyšší Já je jeho Pán, má dokonalou kontrolu a dá mu jen ty zkušenosti, které mu budou prospěšné. Věděla jsem, že neexistují žádné viditelné ani neviditelné síly, které by ho mohly přivést domů nebo ho přimět zůstat stranou, proti vůli a moudrosti jeho vlastního Boha v něm. Takže pokračuji ve své práci VĚDĚJÍC to a bez obav."


"Jak jsem řekla jednomu příteli:" Pokud bych nemohla splnit tento malý test své znalosti pravdy, k čemu mi to bude? "


"Když ti, kteří ke mně přicházejí kvůli uzdravení, kvůli pomoci s alkoholem a dalším věcem - pokud je držím tak úplné, jako když držím svého syna, nemůže na nich nic projevit, že jejich Vyšší Já to nechce." Chovám se nyní, dokud vím, že jsem to Světlo, že osobní dokonalost, osobní síly a osobní zásoba budou absorbovány tímto Světlem a jejich dobré a dokonalé vyjádření vyjde z tohoto Světla. "


Z pozdějšího dopisu od stejné matky:

"Chci vám říct o chlapečkovi, kterému jsou nyní téměř tři roky." Je krásný, dokonalý a milující, je Božím darem. Než mohl promluvit, v noci poklekl a řekl: "Je Je. Amen. 'To byla jeho noční modlitba. Knihy nazývá "Je Je knihy, protože na obálce mají Ježíšův obrázek. Druhý den, když přestalo pršet, vzhlédl a řekl: "Je Je vypnul déšť." Nikdy jsem nevěděla, že by tušil, že Ježíš má něco společného s deštěm. V noci se často budí a říká: "Mami, miluji Je Je. Miluje Je Je ? 'Je to opravdu Boží dítě.


"Vždycky si hrál s tím, co sebral - od jehel po žiletky, a křičel, že když mu je vezmu, že je spolkne nebo se pořeže, ale já říkám" NE, on to neudělá. " jediná věc, o které Bůh ví, že pro něj není dobrá. A teď dva sousedovi přátelé říkají: "No, na těch podivných věcech, kterým Anna věří, něco musí být; protože to dítě nebylo nikdy zraněno ani poškrábáno. "


"Je to proto, že vím, že Bůh v mých dětech se o ně postará, a nemusím pořád říkat:" Nedělejte to "nebo" dělejte to. "


"Ostatní si dělají starosti, kromě mě, protože nejí, přestože je robustní a šťastný." Pokud by se mu pokusili vnutit jídlo, absolutně to odmítá. Zde je jeho denní jídlo: Sklenice mléka k snídani; na oběd kakao a někdy krajíc chleba s máslem; meloun nebo ovoce a sklenka mléka na noc. Málokdy sní více - kromě malého ovoce během dne."


"Ale obrátila jsem ho k Otci, než se narodil, takže teď nebudu nijak zasahovat."


"Často mi říká věci a pak říká:" Upřímně, myslím to vážně, protože jsem to viděl, když jsem byl s Ježíšem, "než jsem se s tebou narodil." A já mu věřím."


Z pozdějšího dopisu:


"Už druhou noc mě bolely nohy a dítě se zeptalo:" Co se děje, mami? 'Řekla jsem mu a on odpověděl:' Pojď do postele. Ježíš ti udělá dobře na nohy. "Před časem šlápl na hrábě. Přítel se s ním pokusil soucítit a řekl:" To je v pořádku. Ježíš to může napravit! "Nemám Bohu moc za co poděkovat ? "


ONA skutečně má - dal jí nádhernou lásku a důvěru v Něho; který je největším možným darem a je skrytým všeho, protože je tak obtížné jej pochopit světskou mysli, stejně jako mnoho dalších myslí, které se mu vážně snaží sloužit.


Toto je největší princip ze všech. Dokud člověk nepřijde na tak jednoduchou, dětskou, dokonalou lásku a důvěru v Boha, budou všechny vnější věci obtížné a pouze neharmonie, potíže, nedostatek a omezení různých druhů budou naší částí a částí našich drahých. Ale ve chvíli, kdy přivedeme svou mysl k tak dokonalé důvěře, dojde k úplné změně vědomí a zázračným způsobem se také změní podmínky a okolnosti a naši drazí se zdánlivě uvolní a dostanou se do harmonie a svobody, která evidentně dříve nebyla možná.

Jinými slovy, když změníte své vědomí z obav, strachu, pochybností a obav o sebe a své drahé, na jednoduchou, dětskou, dokonalou lásku a důvěru v Boha, podmínky, které vás ovlivňují a ovládají, se musí změnit a změní z vlastní vůle - protože to je zákon.

Ach, drazí přátelé, pokud opravdu milujete své blízké, pak to dokažte prací se zákonem a ponechte je v Božích rukou v takové dokonalé důvěře a on se o ně určitě postará.


V příštím článku si povíme o některých problémech týkajících se starších dětí, se kterými se musí rodiče potýkat, s našimi komentáři a návrhy na ně.

Autor - Joseph Benner

Editor - Ján Master


Toto je jedná kapitola z připravované knihy Božská Unie od Josepha Bennera více o knihách