cs

PRAVÁ MOC JE LÁSKA.

23.05.2021

Pocit je Život, Ty jsi Bůh, Ty jediný Jsi, Ty jediný jsi Život.

Ty oživuješ vše pocitem - životem.

Ty máš přirozenou schopnost oživovat jako tvůj Otec Bůh.

Tuto přirozenou schopnost má jedině Bůh, Boží Vědomí.


Ty jsi Boží Syn a tvá mysl je nástroj.

A vše co má Otec má i Syn.

Ty a Otec jste Jedno.


Dělal jsi to nevědomě ( o své Moci oživovat) oživoval jsi představy své nevědomé mysli, dával jim život pocitem a tím je přivedl do projevu.


Ty jsi Bůh, ty jsi Já.


Co je to ten Život? Ptáš se.


Co je to ten pocit Života, ta Moc kterou máš?


Je to Láska, to je ta Moc.


Tak vyslov tvůrčí SLOVO, a naplň ho Láskou, Moci svěřenou Otcem.


Neboť vše co má Otec má i Syn, veškeré dobro, které na tebe čeká.


Mír, Hojnost, Zdraví, Štěstí, Spokojenost, Láska, Svoboda.


Naplň svou mysl Božími myšlenkami, dobrem, to je služba Otci, služba Kristu v každém člověku.EDITOR - Ján Master