cs

VÁNOCE

23.12.2021

JAK SE PŘIPRAVUJEME na oslavu této posvátné události, bylo by dobré pečlivě prozkoumat sebe, abychom zjistili, zda se Kristus skutečně narodil v našich srdcích.

Jako součást lidstva jsme vstoupili do Komnaty Krále, kde se co nejvíce lidí připravuje na setkání se Vzkříšeným Pánem u Otevřené hrobky. Jen velmi málo z nich je schopno pochopit hluboký význam tohoto setkání, tak jako nejsou schopni pochopit skutečný význam Komnaty Krále. Doufáme však, že v nadcházejících měsících mnohé k tomuto porozumění přivedeme.

Pokud nebo dokud se v nás Kristus nenarodí, není naděje na takové porozumění, protože je to On, kdo nám dává skutečné porozumění všem věcem. Proto se nám nyní sluší, přivítat Ho pokud k nám přišel a nyní je v našich životech důkazem.

Jak to můžete vědět? Pouze jedním způsobem. Cítíte silné a naléhavé nutkání pomáhat svým bližním? Jste si vědomi nezištné, zcela neosobní lásky ve vašem srdci, která se vůbec netýká toho, kdo je to, kdo potřebuje pomoc, vaše jediná touha je poskytnout pomoc, kdykoli se vám ukáže potřeba? Pokud ano, to je Kristus, který ve vás naléhá a ukazuje, jak Mu můžete sloužit.

Kdo - kdo to je? Je vaším vlastním Božským Já, Božím Synem, Božím Duchem Svatým ve vás, přijde, aby učinil Svůj příbytek ve vašem srdci a převzal kontrolu nad vaším životem, jakmile se Mu podaří plně získat vaši vnější mysl, aby Ho rozpoznala a odevzdala se.

Mezitím až do úplného odevzdání vás učí vnější pravdy o svých pravdách, ukazuje vám svou cestu a dává vám stále více a více důkazů o své Lásce a své Moci dělat všechny věci, protože když já držíte mimo cestu, Mu to dovolujete.

Pokud ve svém srdci ještě necítíte tak milující Přítomnost a vážně si ji přejete cítit, pak ve vroucí a upřímné modlitbě pozvěte své Božské Já, aby vstoupilo a zmocnilo se vás. Nejenže uslyší, ale také inspiruje takovou touhou, a rádo odpoví. Až pro vás přijde, budou to nejšťastnější Vánoce vašeho života.

Všichni, u nichž tato slova inspirují hlubokou touhu cítit takové zrození a znát radost z Kristovy Přítomnosti, naléhavě žádáme, aby věrně postupovali podle pokynů v Neosobním učení ; a že od nynějška až do Vánoc čekají na Pána každou chvíli dne a dělají vše jen proto, aby Ho potěšili (nebo v to, o čem věří, že je Kristus nebo Bůh), vůbec se nedotýkali výsledků, vnějšího světa ani zítřka, ale s myslí a srdcem, které se k Němu upínaly v jednoduché, dětské, dokonalé lásce a důvěře, VĚDÍC, že může a přijde a o všechno se postará.

Pro všechny, kteří v takové důvěře věrně praktikují Jeho Přítomnost tímto způsobem, slibujeme Radost nad rámec lidského porozumění a začátek nového a požehnaného života v Komnatě Krále.


editor - Ján Master