cs

VÍTĚZSTVÍ

07.09.2021

VÍTĚZSTVÍ.

(O Neosobním Životě.)


KDYŽ jste zapomenuti, opomíjeni nebo účelově ničení a v nitru se usmíváte a oslavujete urážku nebo nedopatření - to je vítězství.

Když mluví zle o vašem dobru, když jsou vaše přání zkřížena, váš vkus uražen, vaše rady ignorovány, vaše názory zesměšňovány; a vše berete trpělivě, láskyplně v tichu - to je vítězství.

Když jste spokojeni s jakýmkoli jídlem, jakýmkoli oblečením, jakýmkoli podnebím, jakoukoli společností, jakoukoli samotou, jakýmkoli přerušením - to je vítězství.

Když dokážete snést jakýkoli nesoulad, jakoukoli mrzutost, jakoukoli nesrovnalost, jakoukoli nepřesnost (jejíž příčinou nejste), - to je vítězství.

Když můžete stát tváří v tvář pošetilosti, extravaganci, duchovní necitlivosti, rozporu hříšníků, pomluv a pronásledování a vydržet to všechno tak, jak to snášel Ježíš - to je vítězství.

Když se nikdy nestaráte odkazovat na sebe v konverzaci, ani zaznamenávat své dobré skutky, ani hledat pochvalu; když můžete opravdu 

"milovat a být neznámí" - to je Vítězství.


EDITOR - JÁN MASTER