cs

VNITŘNÍ PRÁCE.

01.08.2021


Vysvětlili jsme cíl a skutečnou část všech zasvěcených učedníků nebo Vnitřních pracovníků - vědomě sloužíme Kristu uvnitř, ve skutečnosti pracujeme ve svém vědomí, vnější člověk poslouchá tak přirozeně a snadno, jak se ruka řídí vůlí.


V dřívějších kapitolách jsme si ukázali, jak musí všichni Vnitřní pracovníci, aby dosáhli čehokoli, pracovat z jejich vědomí duše; že nikdo nemůže dosáhnout a jednat s jinou duší, kromě toho, že je ve svém vnitřním nebo duševním vědomí.


Nyní to vysvětlíme, aby všichni mohli vidět, jak jednoduchá je taková práce a co přesně to znamená a čeho je dosaženo, když mluvíte nebo pracujete s jinou duší.


Ve světle učení, že vše je Jedno vědomí a že jste v něm středem vědomí; že proto vaše vědomí je Tím vědomím, nebo je v něm vše, čeho jste si vědomi, - pak každá věc nebo osoba, kterou znáte, musí být pouze myšlenkou nebo výtvorem ve vašem vědomí a následně není od vás oddělena, ale existuje jako součást vašeho vědomí. Je-li tomu tak, pak, když myslíte na jinou osobu, musíte okamžitě kontaktovat duši této osoby, protože její duše je skutečný člověk, který je také středem vědomí v Jediném Vědomí, vaše myšlenka na něj je pouze tím, čím vaše mysl věří, že je. Proto, když je jeho duše takovým centrem vědomí a vy jste dalším centrem (oba jsou jako dvě myšlenky ve vašem vědomí), nemůžete na něj myslet, aniž by si vás jeho duše byla vědoma účinkem vědomí vašeho myšlení na něj.


Jinými slovy, nemůžete myslet na jiného člověka, ale jeho duše se okamžitě před vámi představí ve vašem vědomí, které je Jediným Vědomím. Dobře si to promyslete a zůstaňte s tím, dokud neuvidíte, jak to musí být, a velký význam, který pro vás má.


Když jste to ve své mysli důkladně zdůvodnili tak, aby to bylo vidět jasně, pak s trochou praxe můžete skutečně před očima své mysli zavolat duši jiného a můžete ji vidět pouhým voláním jeho jména a přemýšlením o něm; jasnou myšlenkou na něj, je jeho duše stojící přímo před vámi ve vaší mysli nebo mentálním světě, který je mnohem reálnějším světem než fyzický. Nepokoušejte se vidět jeho osobnost nebo to, co se objevuje vně. Jen na něj pomyslete.


Nyní vám ukážeme, abyste se pokusili uvědomit si, co jste právě dělali. Jako centrum vědomí - jako duše - předkládáte své mysli (svému vnějšímu já) velkou pravdu a požadujete, aby dělala to, co jste chtěli. Jinými slovy, ve svém vědomí duše jste byli zpět při provádění praktické práce s vnitřní duší. Toto se stává vědomou vnitřní prací, když vědomě víte, že to děláte jako duše. Toto vědomé poznání ve skutečnosti zvýší efektivitu vaší práce desetkrát. Uvidíme, jestli to dokážete?


Vnitřní práce je pak práce, kterou děláte, s pozitivním vědomím, že


" Cokoli si myslíte a věříte, že tomu tak je, se samo projeví. "


V těchto dvou řádcích je obsaženo jedno z největších tajemství. Když si vaše mysl plně uvědomí, že všechny věci existují pouze ve vašem vědomí a vše, co se projevuje, je to, o čem věříte, že to tak je, pak vše, co musíte udělat, abyste změnili stávající věci a podmínky, je místo toho přemýšlet o tom, co chcete projevit, a přesvědčit svou mysl, že je to tak a zákon to uskuteční.


Vaše část pak spočívá v tom, vidět to ve své mysli jasně tak, jak to chcete, a pak vědět, že se to již ve skutečnosti projevuje, vůbec vás nezajímá to, co se objevuje navenek, a stane se zdánlivý "zázrak". Není to však zázrak, jedná se pouze o pracování zákona - a jeho fungování je stejně jisté jako fungování jakéhokoli jiného zákona.


Chcete uzdravit jiného? Popřete zdání, ať už je to cokoli, a řekněte:

 " To nemá žádnou roli v Božím vědomí, které zná jen dobrotu a dokonalost; proto nemůže mít žádnou roli v mém vědomí nebo životě, ani ve vědomí a životě toho druhého. "


Řekněte toto a cokoli dalšího, co je potřeba k tomu, abyste přesvědčili svou mysl o této pravdě, a pravda vás osvobodí od této chyby a stejně tak i ostatní budou svobodní. Protože jste svobodný, jak vás Bůh vidí a zná, a chyba je pouze víra, kterou jste si dovolili přijmout do mysli. Vypusťte to úplně ze své mysli a zjistíte, že to už nebude.


Chcete pomoci někomu v nesnázích - bez ohledu na to, o co jde? Pak udělejte přesně to samé, jak je uvedeno výše, kromě toho řekněte jakoukoli pravdu, která přesvědčí a osvobodí vaši mysl od jakýchkoli pochybností nebo omylů ve víře ve vzhled a pomoc bude okamžitě pociťována.


Chcete pomoci osvobodit komunitu nebo město od nežádoucích podmínek, jako je násilí nebo nespravedlnost ze strany stávkujících nebo jiných během stávek, nebo na hromadných shromážděních svolaných vůdci, kteří by podněcovali k nespravedlnosti nebo nespravedlivým činům, nebo činy, které by nebyly prospěšné pro všechny zúčastněné?


Popřete zdání toho, co hrozí, a řekněte:


"To nemá žádnou roli v Božím vědomí, které zná a vidí pouze spravedlnost, harmonii a mír, které kdy vyjadřují; proto nemůže mít žádnou roli v mém vědomí ani životě, ani na vědomí a životě kteréhokoli z těchto lidí, kteří jsou všichni Božími dětmi. "


Pak, abyste dále přesvědčili a posílili svou mysl, podívejte se, jak náš Pán Ježíš Kristus kráčí v záři Slávy po demonstračních liniích stávkujících nebo uprostřed některého z jejich setkání; a všimněte si okamžitého změkčení srdcí všech přítomných, když se blíží, což způsobí, že si to rozmyslí, vzdají se všech zamýšlených nesprávných činů a tiše odejdou do svých domovů.


Ano, drazí přátelé, pokud si každý, kdo čte tato slova, udělá svou povinnost dělat přesně to, co jsme navrhli, a jako vedeni Duchem, při čtení nebo učení se o takovém uvažovaném nesprávném jednání, zjistí, že v jejich pozadí je Síla spravedlnosti, která bude skrze ně pracovat a dosáhne velmi pozoruhodných výsledků


Vše, co je potřeba, jsou ochotné a nezištné kanály otevřené pro takové použití a Bratrstvo Kristovo vám prokáže Moc, která se projeví a přinese spravedlnost a právo tam, kde se dříve projevovalo sobectví a nespravedlnost.


Toto je skutečná práce nabízená každé vážné duši, která se snaží stát se vnitřním pracovníkem. V dnešní době již nelze účinněji pracovat. Dobře si tato slova prostudujte a pokud si přejete sloužit, požádejte svého milujícího Otce, aby vás vzal a využil vás v takové službě, ukázal vám, co máte dělat, a poté věrně poslouchejte, aniž byste se zajímali o výsledky, a nechte je všechny v Jeho rukou.


Aby to bylo co nejefektivnější, zavolejte dvěma nebo třem svým přátelům, kteří by byli ochotni se s vámi každý den v určitou hodinu setkat, aby tuto službu provedli. Setkejte se buď společně v těle, nebo v Duchu; ale v každém případě, když pracujete s ostatními nebo jednotlivě, věnujte se Kristu, Božímu Duchu Svatému ve vás, a nechte Ho, aby vás řídil ve všem, co děláte.

TOTO JE KAPITOLA Z KNIHY NOVÝ VĚK

AUTOR - JOSEPH BENNER

EDITOR - JÁN MASTER


VÍCE O KNIHÁCH V