8. e -kniha ESENCE PRAVDY

Plné Kristovo učení v přímé, jasné, koncentrované a v praxi žité podobě, prostřednictvím Josepha Bennera, je pravé Neosobní Dílo, pro všechny studenty Kristova Učení.

Ponořte svou mysl, duši i tělo do Esence Pravdy, a Pravda vás Osvobodí.

STAROST.


Uvědomujete si, že slovo "starost" je v současné době jedním z nejdůležitějších slov v našem jazyce?

Proč? Protože vaše starost o to, co se v dnešní době děje, vás více než cokoli jiného zapojí do jakýchkoli zkoušek a soužení, které se ve světě dějí. Ukážeme vám, jak to je.


Nejprve vězte, že vás nic, co se děje, nemůže žádným způsobem pohoršit, pokud to vaše mysl nepřijímá a nevěří, že vás to ovlivňuje. Stejně tak vám nic nemůže ublížit, pokud to nepustíte do svého vědomí; neboť to, co není ve vašem vědomí, pro vás neexistuje. Pečlivě si tato slova prostudujte, protože je v nich ukryta velmi velká pravda.


To, o čem si v určitou dobu neuvědomujete, to samozřejmě není - pro vás v té době. O tom nemůže být pochyb, protože vaše vědomí je vše, čím jste, a to, co je ve vašem světě, je jen to, co je ve vašem vědomí. To, co není ve vašem vědomí, proto ve vašem světě neexistuje.


Dokážete pochopit jeho velký význam? Znamená to, že pokud něco nenecháte vstoupit do vašeho vědomí, nedostane se to do vašeho života nebo záležitostí, a proto vás to nemůže ovlivnit.


Platí to pro vše, co se děje kolem vás a co ovlivňuje všechny ostatní?


Skutečně ano, a právě proto zdůrazňujeme tuto velkou pravdu. Nemusíte být ničím ovlivněni, pokud to neřeknete, týká se to vaší mysli.

Kniha je ve formátu PDF, a po zaplacení na účet, bude posláná na váš e- mail.

Cena knihy je za autorský překlad, editaci a grafickou úpravu.

editor - Ján Master


300,00 Kč