cs

JÁ JSEM.

23.07.2021

Já Jsem Láskou Otce, proto Já a Otec jsme Jedno.

Já Jsem Jeho Láskou, Já Jsem Jeho Láskou, Já a Otec jsme Jedno.


Já Jsem Otcova Láska. Já Jsem Jeho Láska.

Já Jsem Jeho Světlo. On je Zdroj a Já Jsem Jeho Světlo.


Tak jako slunce nemůže mít jiný zdroj než samo sebe a svítit světlo samo ze sebe, tak i Otec ze sebe vydává Lásku, kterou jsem Já.


Já Jsem toto Světlo Otce. Já Jsem toto Světlo toho co Je.

Já Jsem Jeho Láska a Světlo.


Já Jsem Jeho Láska a Světlo, která osvětluje každého člověka jenž přichází na svět. Já Jsem toto Světlo a Láska, která osvětluje celý svět.


Já Jsem v Otci vevnitř Jeho Láska, která osvětluje celý svět a každého člověka. Já Jsem Jeho Láska projevená ve hmotě.


Já Jsem toto Světlo a Láska projevená ve hmotě. Z nejvniternějšího do nejvzdálenějšího.
Editor - Ján Master