cs

MEDITACE

29.03.2024

Naslouchej, Mému Hlasu a naslouchej Mým Pokynům. Mé Slovo půjde před tebou jako ohnivý sloup v noci a jako oblačný sloup ho budeš následovat ve dne. Neodchyluje se, ani neochabuje, zavede tě do země hojnosti, oplývající mlékem Věčného Života a medem Neposkvrněné Moudrosti.

JÁ JSEM, bez začátku, bez konce. Starší než noc nebo den, mladší než novorozeně, jasnější než světlo, temnější než temnota, mimo všechny věci a stvoření, a přesto utkvělé v srdci každého.

Ze Mne plynou zářící světy, ke Mně se všechny konečně vracejí; přesto se ke Mně nemohou přiblížit ani lidé, ani andělé, neboť jsem znám pouze Sám Sobě. Vždy totéž je Moje nejvnitřnější Bytí; absolutně Jeden, Úplný, Celý, Dokonalý; vždy Jediný; Věčný, Nekonečný; Beztvarý, Nedělitelný, Neměnný.

JÁ JSEM Zdrojem, pokračováním a koncem všech existencí. JÁ JSEM zárodek, JÁ JSEM růst, JÁ JSEM rozklad všech věci a stvoření, které posílám! Podporuji je, zatímco přesto stojí vně; a když sen o odloučení skončí, způsobím jejich návrat k Sobě. JÁ JSEM Život a Kolo Zákona a Cesta, která vede Za. Žádný jiný neexistuje.

JÁ JSEM Oheň mysli, který se rozděluje na Vyšší a Nižší přirozenost a obléká si roucho z masa, aby sestoupil. JÁ JSEM zásadní princip všeho, co je. Nic není, co by nežilo, a JÁ JSEM zdrojem tohoto života.

Jak je psáno: "Nejdříve kámen, pak rostlina, pak zvíře, pak člověk." Ale před kamenem JÁ JSEM Oheň, rovnoměrně rozmístěný v prostoru, nikde nepřítomný, vyplňující vše; a před Ohněm, skrytým v něm, JÁ JSEM Čisté Vědění, odkud plynou všechny formy.

Kromě Mne není ani moudrost, ani poznání, ani porozumění. Vstupuji do každého stavu poznání, do falešného poznání i do pravdivého; takže JÁ JSEM stejně nevědomost pomýlených, tež moudrost mudrců. Neboť to, co nazýváš nevědomostí a bláznovstvím, je Mé Čisté Vědění, nedokonale vyjádřené prostřednictvím neúplného obrazu Mé Božské Dokonalosti. Běda těm, kdo toto odsuzují: Mé skutky nedokončili! Mnoha ohnivými zkouškami smutku musí projít, než z jejich srdcí může zářit jasná krása Mé Moudrosti, jako světlo hořící v alabastrové lampě.

JÁ JSEM původcem všeho. Nic se nepohybuje než Mou Moci. Můj je léčivý vliv proudící dolů z posvěcených rukou; Těž jed zmije. Nic nepadá než Mnou; a v čemkoli povstává, Moje je Mooc, která pozvedává. Moje Přítomnost je podstatou všech věcí; JÁ JSEM panenský sníh na horských výšinách, JÁ JSEM úrodná hlína v hlubinách údolí. JÁ JSEM zlato a stříbro chrámových nádob; JÁ JSEM bláto na sandálech, které nechali věřící u brány chrámu. Podívej se na Mě a považuj Mě, Vše ve všem a skutečně Mě uvidíš. Když to tak uvidíš, také uvidíš, že nic není a nemůže být Mým protivníkem. Budu se vším a ve všem bojovat Sám se Sebou? Co má moc omezit nebo porazit samotný Zdroj Moci?

Věz tedy, že veškerý tvůj pocit konfliktu je jen stínová hra nevědomosti. Počkej s trpělivostí na Mne, Pána, a ve Svém určeném čase ti objasním, co je nyní temné, a ukážu ti přímou a pravdivou cestu bezpečí, kde se nyní zdá, že se u tvých nohou otevírá propast hrůzy.


NEOSOBNÍ UČENÍ

EDITOR- JÁN MASTER