cs

TY JSI ŽIVOT.

06.06.2021

Jsi Život SÁM, který se sám Žije.


Neztotožňuj se s přemítáním mysli o životě, o žití.

To jenom oddělená mysl přemítá o minulosti a budoucnosti, o tom jak žít Život.

Ty jsi Život, stačí jenom být, být on-line. To je vše.


Neztotožňuj se s oddělenou myslí, jenž si představuje, že je oddělená od tebe a představuje si, že je já, a že žije život, že je tělo, že je jméno, že je konající.


To je iluze, kterou si oddělená mysl myslí a fantazíruje o sobě jako o já.


No ty jsi Život, ty nepotřebuješ o životě přemítat, Ty jsi Já.


Stačí Být, Být tímto Životem, tímto Já v uvědomění, ve Vědomí.

Tím jsi Mnou, tím jsme Jedno, tím Já Jediný Jsem.


EDITOR - JÁN MASTER