cs

 NEOSOBNÍ PROMLUVY

 NEOSOBNÍ UČENÍ

Mluvím k Tobě tichým hlasem Lásky. Poznáš Mne, když se dotknu Tebe Láskou, rozpláčeš se Láskou. Pláč Lásky Ti dá vědět, že to Já Jsem, kdo k Tobě promlouvá.

KDO JE BŮH ?

04.07.2021

PTÁTE SE, kdo Bůh ve skutečnosti je. Na čem záleží? Ježíš Kristus byl Jeho obrazem a podobou poslanou na Zemi, aby ho všichni lidé mohli vidět a znát takového, jaký je. Rozumíte tomu? Bůh není člověk, o nic víc než byl Ježíš. Je ČISTÝM DUCHEM, čistým Vědomím a veškeré Vědomí je Jeho Vědomím.

LÁSKA není pro mne jenom slovo. Láska je "Slovo" jenž se stalo tělem.

Mluvili jsme hodně o vnitřním nebo-li duševním vědomí, snažili jsme se vám dokázat, že je to vaše pravé vědomí a že je cílem lidského života - čeho člověk dosáhne, když se rozvinul ve vědomí dostatečně, aby dovolil aby pravda o jeho bytosti zaplavila a naplnila jeho mysl.

V naší poslední přednášce jsme jasně poukázali na rozdíl mezi Kristovým vědomím a vědomím Kristova učedníka. Někteří z vás si uvědomili, že jste si mysleli, že když jste si byli vědomi Krista uvnitř a mohli byste se tam k Němu obrátit a mohli by se od něho učit, bylo by to Kristovo vědomí. Nyní doufáme, že to vidíte místo toho,...

VELKÝ ZÁKON.

16.06.2021

SVĚT - což znamená lidstvo - je nyní souzen. I ta nejmenší myslící mysl to musí rozpoznat a cítit. Jaký bude verdikt a jaký rozsudek nad lidstvem vynesl Velký soudce?

Opravdu chcete přijít rychle a věčně do svého vlastního - toho, k čemu jste se zde přišli projevit?

Toto je jedna kapitola z Knihy Cesta Za od Josepha Bennera - je definitivním pokynem a zákonem, cestou ven z finančního omezení a z veškerého omezení mysli.

Toto je dar od našeho Pravého Já - Boha v nás pro všechny, kteří přišli a byli vedení na tyto stránky.


VÍCE O NEOSOBNÍM UČENÍ NAJDETE V